26169124_1634094536657858_5300027377585505535_n
26168814_1634094509991194_6221908166166976120_n
26167175_1634094576657854_8588687252650972033_n
26169098_1634094586657853_4717192103007560719_n

บริการต่าง ๆ

ประกาศรับสมัครงาน

okok

กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาชีพ

icon5-1

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

0004-300x198

ขอผลงานทางวิชาการ

91100264_0_20170108-155703

การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ตำแหน่งทางวิชาการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

icon3

ข่าว HR

26169124_1634094536657858_5300027377585505535_n

ประชุมชี้แจงการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

ผศ.ธรา ธรรมโรจน์ รองคณบดีฝ่ายการคลังพัสดุ และทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับ คุณปณนภา​ เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่​
ประชุมชี้แจงการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน​
ณ ห้องบรรยาย1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 3 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น.

placeholder

Correct Choice